Accreditatie

Door beroepsorganisaties: ADAP / KABIZ / KAOF / SANA zijn 5,5 accreditatiepunten toegekend aan diëtisten.
Accreditatie is verleend door V&VN. Register Zorgprofessionals heeft accreditatiepunten toegekend voor deze bijscholing aan praktijkondersteuners huisartsen, diabeteszorg en praktijkverpleegkunde.
Accreditatie is verleend door NVvPO met 6 punten. Voor huisartsen 3punten (aangepaste scholing van 3 uur).

Afmeldingen met restitutie zijn tot één maand van tevoren mogelijk.

Meer informatie over de bijscholing vind je hier.