Diabeteszorg

Het geheel aan hulpverleners en behandelprotocollen of behandelrichtlijnen die betrekking hebben op de behandeling bij diabetes. Denk aan het medicatieprotocol en de frequentie van controles en bloedprikken.

Terug naar Collegiale Consultatie